"VERRUIM JE BLIK & CREËER ZELF CREATIEVE OPLOSSINGEN"
creativiteitsontwikkeling voor het onderwijs
HET GEHEIM VAN EEN CREATIEVE DENKER

"Zeer creatieve mensen zijn goed in het zien van verbindingen. Door je vermogen om verbindingen te zien en deze te vergroten groeit je creativiteit." 

Hoi, ik ben Nicole Geilen en ik ben Docent Handvaardigheid - Tekenen - Ckv .

Ik ben gespecialiseerd in upcycling design: bestaande producten een nieuwe functie geven. En al onderzoekend je eigen ontwerp maken. DESIGN BASED LEARNING. Ik pas deze methode al meer dan 15 jaar toe om zo bewustwording van de omgeving aan te kaarten en duurzame verbindingen te stimuleren. Denk aan circulaire design thinking en designing out Waste. 

Gepassioneerd om mijn omgeving stil te laten staan en bewust te laten kijken wat er al is, een stap terug te doen en ervoor zorgen dat je  geïnspireerd raakt wat een kunstenaar bedoelt met zijn verhaal om uiteindelijk ervoor te zorgen dat jij je eigen verhaal gaat vertellen. ART BASED LEARNING

Als docent zet ik mij in om creativiteitsontwikkeling voor het onderwijs te begeleiden, ondersteunen en zodat leerlingen zich in de klas creatief kunnen ontplooien. Verruim je blik en creëer zelf creatieve oplossingen

Nicole "laat je zien welke verbindingen creatieve mensen zien en hoe je creatieve houding vergroot om zelf duurzame oplossingen te bedenken". 

LEES MEER 

ADUCATION IS NOT LEARNING OF FACTS, BUT THE TRAINING OF THE MIND TO THINK

HOE KAN NICOLE JOU HELPEN?

Vergroot je creatieve houding, leer creatiever denken en bedenk zelf nieuwe oplossingen. 

Nicole geeft les, ontwikkelt projecten, begeleidt en ondersteunt "ontwerpend leren" op maat met ondersteuning van de leermethodes:

Art Based Learning en Design-based learning.  

Ook geeft ze advies op maat in creativiteitsontwikkeling.  Of je nu een leerling, student of een team of een organisatie bent, je kunt leren nieuwe, verrassende en waardevolle ideeën te bedenken. Je zult verbaasd staan over wat je kunt als je maar durft.

Nicole leert je kijken, het (her)ontdekken van meerdere mogelijkheden om nieuwe verbindingen te maken en oplossingen te bedenken om het ontwerpproces te doorlopen met de leermethodes die er nodig zijn om (weer) verbinding te maken met je creativiteit.

Het proces start vaak met een vraag, idee, onderwerp of opdracht. Daarna doorloop je vier fases: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Deze fases zijn niet volledig van elkaar gescheiden, maar lopen in elkaar over. Tijdens iedere fase vindt reflectie plaats. Zo wordt een leerling zich bewust waarom hij/zij bepaalde keuzes maakt.

LEERMETHODE

Creativiteit, met verbeeldingskracht als fundament, is van groot belang voor individu, onderwijs en organisaties die willen mee gaan met de verandercultuur van de 21e eeuw.  

Ondersteunend door de leermethodes: Design-Based learning & Art-Based learning. Op design gebaseerd leren is de integratie om creatieve probleemoplossende vaardigheden te bevorderen en stimuleert het inlevingsvermogen. Leren van kunst, staat de persoonlijke betekenisgeving voorop, kunst maakt via kritische vragen in ons hoofd en onze zintuigen wakker. Kunst nodigt uit tot dialoog door je uit te dagen tot het innemen van een ander perspectief zoals ontwerpers dat doen.

LEES MEER