"VERRUIM JE BLIK & CREËER ZELF CREATIEVE OPLOSSINGEN"
creativiteitsontwikkeling voor het onderwijs
ikke en duikbril.jpg
LEERMETHODE: ART BASED LEARNING

Creativiteit, met verbeeldingskracht als fundament, is van groot belang voor individu, onderwijs en organisaties die willen mee gaan met de verandercultuur van de 21e eeuw.

Kunst is, in de meest brede zin van het woord, een krachtig middel om de creativiteit van jou als leerling te versterken en toe te passen. Het leren van en via kunst voedt de verbeeldingskracht en schept ruimte.

De School voor Creatief Denken benadert de kunstuitingen als vorm van denken, die via een specifieke methodiek onze zintuigen wakker maakt. Kunst nodigt je uit om een ander perspectief in te nemen, en zo je eigen praktijk anders te (leren) beschouwen. De dialoog in 4 stappen, die dan ontstaat is, samen met de genomen ruimte, grondstof voor nieuwe verbindingen en creatieve oplossingen.

CREATIVITY IS INTELLIGENCE HAVING FUN

DE AANPAK

Een andere blik op kijken. Aan de slag met creativiteit is wel leuk, maar naar kunst kijken is saai. Om de motivatie van jongeren te prikkelen zet De School voor Creatief Denken zich in om dichter bij de belevingswereld van jongeren te komen. De jongeren worden uitgenodigd om na te denken aan de hand van kunst. Hen uit te nodigen om kunst te beleven in plaats van enkel aan te nemen wat er over een kunstwerk of kunstenaar bekend is.

De mate waarin we creativiteit inzetten is afhankelijk van tal van factoren: omgeving, bewustzijn, vaardigheden, hulpmiddelen spelen allemaal een rol in de creativiteit die we terugzien in dagelijks handelen.  De School voor Creatief Denken helpt met het optimaliseren van de omstandigheden waarbinnen creativiteit de ruimte krijgt, leer te denken in mogelijkheden, ontdek nieuwe verbindingen en creatieve oplossingen. Uitgangspunt in dit proces is het Creatief Denken framework te nemen in 4 stappen, dat je uitdaagt om alle elementen in je omgeving eens goed te bekijken. De juiste balans tussen facetten uit het frame zorgt voor verandering en succes.

CREATIEF DENKEN FRAMEWORK

BESTAAT UIT 4 STAPPEN

UITLEG CREATIEF DENKEN FRAMEWORK:
Icons/1.jpg
Icons/een persoonlijke relevante vraag.jpg
STELLEN VAN EEN PERSOONLIJKE RELEVANTE VRAAG:

Als eerste stel je jezelf een persoonlijke relevante vraag.

Het is belangrijk jezelf een goede en zinvolle vraag te stellen,schrijf deze op, en laat hem vervolgens los. We komen hier later op terug. Het is niet verplicht om deze vraag met andere te delen.

Een voorbeeld vraag is:

Hoe kan ik meer genieten van het moment?

In deel twee van stap 1 loop je door de "ONLINE" tentoonstelling en bekijk werken kort, Jeroen luthers stelt hier dat het kunstwerk jouw kiest, in plaats van jij het kunstwerk, je kiest op intuïtie of gevoel.

Icons/2.jpg
Icons/het sprekend object.jpg
HET SPREKENDE OBJECT


Deze stap heet ook wel “close reading” Lutters schrijft: “bij deze tweede stap is het belangrijk om het object zo lang mogelijk aan het woord te laten”

Probeer in deze stap dus vooral aandachtig naar het kunstwerk te kijken en misschien een paar notities te maken. Jouw interpretatie doet er nog even niet aan toe.

Icons/3.jpg
Icons/de mogelijke werelden.jpg
DE MOGELIJKE WERELDEN

Deze stap heet ook wel “into the possible world”. In deze stap ga je in gesprek met het kunstwerk. Laat alles gebeuren verlies jezelf in het kunstwerk. Schrijf of teken je emoties, associaties, beelden, gedachten, herinneringen etc. Maak eventueel aantekeningen of schetsen van details in het werk.

Je kunt deze vragen/invalshoeken eventueel gebruiken:

  • Wat zijn de eerste reacties op dit werk?
  • Welke associaties, gevoelens?
  • Welke Beelden roepen het werk op?
  • Hoe komt dat? Wat verteld het kunstwerk jou?
  • Stel dat het kunstwerk een persoon is, wat zou je deze persoon willen vertellen?
  • Van welk materiaal denk je is het kunstwerk van gemaakt?
  • Wat voor een kleuren heeft het kunstwerk? Wat doen de kleuren met je?
Icons/4.jpg
Icons/het vertellen van jouw verhaal.jpg
HET VERTELLEN VAN JOUW VERHAAL

 

In stap 4 komen we weer samen en vertellen we elkaar wat we hebben meegemaakt in onze mogelijke wereld.

In deze stap is er ook de mogelijkheid te vertellen wat je persoonlijk relevante vraag was, en wat het antwoord daarop is, maar dat hoeft niet. Als er geen concreet antwoord op de vraag komt is dat ook niet erg. 

LOGICA BRENGT JE VAN A NAAR B. VERBEELDING BRENGT JE OVERAL

LEERMETHODE

Nicole gebruikt een aantal methodieken of strategieën om deze vaardigheden te verwerven.

Uitgangspunt in deze methodiek "Leren van kunst" is voortdurend het zogenaamde Slow Looking. Door herhaling ontwikkel je denkgewoonten en ontstaat er een denk en- kijkcultuur.

Art-Based Learning valt onder de Slow Looking- manier van kunst kijken. Door de kunstwerken volgens een bepaalde opbouw te beschouwen leer je het oordeel uit te stellen en dieper in te zoomen.

Door middel van diverse gefaseerde kijkmethode, creëren we ruimte voor bekijken, nadenken, spreken, discussiëren en filosoferen. Kritisch denken wordt zo gestimuleerd, net als samenwerken, communiceren en creatief denken. Al deze vaardigheden behoren tot de zogenaamde 21st Century Skills; waardevolle tools om het eigen leerproces op gang te houden.

Art Based Learning welk kunstwerk roept Cube Design museum.jpg
beyond the art  Van Abbe Museum.jpg